• Ποιότητα & οργάνωση
  • Ευέλικτα προγράμματα για εργαζόμενους και υποψήφιους παλαιότερων ετών
  • Ομάδες 6-8 το πολύ μαθητών
  • Αποτελεσματική καθοδήγηση των μαθητών και προσωπική σχέση με τους μαθητές - γονείς
  • Προσομοιώσεις μαθημάτων των πανελληνίων εξετάσεων κατά την περίοδο του Πάσχα
  • Έμπειροι και άρτιοι καθηγητές
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Οι επιτυχόντες μας

305

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

298

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

295

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

302

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Επικοινωνήστε μαζί μας: